خب اگر دوست دارید هر بار المنتی مانند ul یا ol را استایل می کنید، نقطه ها و حاشیه پیش فرضی که مرورگر اضافه میکنه رو دستی حذف کنید، پس ادامه این مقاله را نخوانید.

آنهایی که به سرعت کدنویسی شان اهمیت می دهند و از نوشتن کدهای تکراری بی زار هستند شاید بخواهند از از فایلی یا مجموعه دستوراتی با عنوان CSS Reset در ابتدای کدهای CSS شان استفاده کنند تا تمامی استایل های پیش فرض مرورگر را از بین ببرد، طوری که هیچ یک از المان ها از h1 و h2 گرفته تا p و ul و table و body و ... هیچ کدام استایل نداشته باشند.

این متداول ترین کدیه که به عنوان CSS Reset استفاده میشه: (با قدردانی از خانواده Meyer)

html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed, 
figure, figcaption, footer, header, hgroup, 
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
	margin: 0;
	padding: 0;
	border: 0;
	font-size: 100%;
	font: inherit;
	vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure, 
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
	display: block;
}
body {
	line-height: 1;
}
ol, ul {
	list-style: none;
}
blockquote, q {
	quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
	content: '';
	content: none;
}
table {
	border-collapse: collapse;
	border-spacing: 0;
}

یه فایلی هم هست با عنوان normalize که دقیقا یادم نیست چیکار می کنه فقط میدونم استایل های پیش فرض رو بین تمامی مرورگر ها یکی میکنه و چند تا استایل بدرد بخور هم خودش اضافه می کنه. من که زیاد باهاش حال نمیکنم