در مورد تراز بندی صفحه اندکی صحبت کردیم.. کانتینر (Container) بوت استرپ هم دقیقا به همین درد می خورد.. تراز بندی صفحه!

اگه می خواید تمام المان های صفحه رو درون باکس هایی با عرض ثابت قرار بدید، قطعا این قابلیت به کارتون میاد.

کانتینر (Container) بوت استرپ چیست؟

کانتینر همانند یک قفس تمامی المان های صفحه را درون خود محبوس می کند!

طبق گفته سایت بوت استرپ "کانتینر (Container) ابتدایی ترین المان پیکربندی صفحات است که برای استفاده از سیستم گرید (Grid) بوت استرپ ضروری می باشد."

برای استفاده از گرید بوت استرپ، اولین کدی باید نوشته شود، کد Container است...

<div class="container>
  <div class="row>
    ...
  </div>
</div>

انواع Container

کانتینر به دو صورت قابل استفاده است...

  • تمام عرض (Fluid Container)
  • عرض ثابت (Fixed Container)

زمانی که از کانتینر ثابت استفاده شود، بوت استرپ به صورت خودکار عرض آن را متناسب با کوچکی یا بزرگی صفحه تنظیم می کند. استفاده از کانتینر با عرض ثابت بسیار متداول تر است.

پس نتیجه میگیریم که کانتینر (Container) بوت استرپ قابلیت خوبی است.. حتما از آن استفاده کنید!

مطالب مرتبط