سایز عکسی که تو متن وبلاگمون استفاده می کنیم می تونه تاثیر قابل توجهی در خوانا بودن متن مون داشته باشه!

در این پست بررسی می کنیم که آیا عکس از متن اصلی کوچک تر باشه، بزرگ تر یا هم اندازه؟